Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

Ποια αισιοδοξία ;